Правила за позлване на сайта

Правила за позлване на сайта:

Velislava Kaymakanova Nozharova Photography Portfoio

Тези условия са задължителни за всички посетители на сайта Velislava Kaymakanova Nozharova Photography Portfoio. Системното и грубо нарушаване на тези Условия може да доведе до наказателно производство и съд.

Споразумение

между Велислава Каймаканова Ножарова за по кратко наричана ФОТОГАФ

и

Гостите на сайта, наричани за по-кратко ПОСЕТИТЕЛИ.

1. Права за интелектуална собственост:

Цялото съдържание на Velislava Kaymakanova Nozharova Photography Portfolio е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Всички авторски и сродни права на интелектуална собственост, свързани с услуги на сайта са собственост или с права на Фотографа. Нарушението на тези закони включва (в случаите, когато това не е изрично разрешено) изтегляне на съдържанието, копиране, разпространение и публично показване на съдържанието. Нарушение на тази разпоредба може да доведе до съд и наказателно производство.

2. Отговорност:

Посетителите са отговорни за действията си, които предприемат в страницата на Фотографа.

3. Връзки:

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези сайтове не се контролират от Фотографа и Фотографа не носи отговорност за съдържанието и функционалността на такива сайтове.

4. Промени в условията за ползване:

Фотографа може да променя тези условия за ползване и Посетителите са длъжни да проверява за промени. Ако Посетителите продължават да ползва услугите на сайта след промяна в Условията на ползване, той автоматично се съгласява с промените, които са настъпили междувременно.

5. Технически изисквания:

За да използва сайта, Посетителите трябва да имат необходим софтуер и хардуер, които да поддържат Velislava Kaymakanova Nozharova Photography Portfolio. Това включва последна версия на браузъра и видео плейъра, които ползва.

6. Сигурност:

Посетителите не трябва да използват сайта по начин. който може да навреди и да го направи неработещ, претовари или влияе на другите посетители да използват услугите на сайта. Посетителите не могат да се опитват да получат неоторизиран достъп до компютърната система, мрежа, съдържанието или информацията на сайта