Бекстейдж видео: Поп-фолк дивата Анелия във фотосесия за последния албум “Добрата – лошата” с фотографката Велислава Каймаканова Ножарова

YouTube Preview Image


* Photography -Velislava Kaymakanova Nozharova

* Styling – Iva Filipova

* Make up – Kiril Chalakova

* Hair – Fetish