Певицата Надя Петрова и фотографката на звездите Велислава Каймаканова Ножарова в еротични снимки за корица на списание Playboy Bulgaria отразено от Club News по Нова телевизия

YouTube Preview Image

* Photography – Velislava Kaymakanova Nozharova