Бекстейдж видео: Депутатката от ПП Атака Калина Крумова във фотосесия с фотографката на звездите Велислава Каймаканова Ножарова

YouTube Preview Image

* Photographer  – Velislava Kaymakanova Nozharova