Behind The Scenes- Екатерина Дунева на ревюто на My Lady в Гърция

* Photography – Velislava Kaymakanova Nozharova