Участвай и спечели в игратата на бижута ВИЛЕРЖЕ© от Велислава Каймаканова – Ножарова за ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 2013. Запознай се с условията.

Включи се в играта на бижута ВИЛЕРЖЕ© от ВЕЛИСЛАВА КАЙМАКАНОВА – Ножарова за ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ.

  • Още предложения за подарък с ръчно декорирани бижута ВИЛЕРЖЕ©, може да се разгледат – ТУК

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИШ В ИГРАТА НАТИСНИ

 

 

ТУК

 

 

—–

УСЛОВИЯ

ИГРА НА

VILERGE© от Велислава Каймаканова – Ножарова  / Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©

ВИЛЕРЖЕ©  от Велислава Каймаканова - Ножарова / ВЕЛИКДЕНСКА ИГРА - "ИЗБЕРИ СВОЕТО БИЖУ ВИЛЕРЖЕ© "

ВИЛЕРЖЕ©  от Велислава Каймаканова - Ножарова / ВЕЛИКДЕНСКА ИГРА - "ИЗБЕРИ СВОЕТО БИЖУ ВИЛЕРЖЕ© "

Участниците в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”, трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР:

Организатор на промоцията VILERGE© от Велислава Каймаканова – Ножарова, ( наричан „Организатор“ по-долу ).
Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©

За периода от 28.03.2013 г. до 06.05.2013 г. включително.
Победителите ще бъдат обявени на 06.05.2012 г.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ

- Всеки желаещ да участва в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”, трябва да посети официалната Facebook фен страница на Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” на адрес в интернет:

https://www.facebook.com/vilerge/app_168673263288520

 

- Само фенове на страницата на адрес в интернет: www.facebook.com/vilerge , могат да участват в играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”.

- Всички участници, публикували коментар в страницата на Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” се съгласяват с общите условия за участие в нея.

- Участникът в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”,  описва накратко с коментар кое е предпочитаното от него бижу. Ограничение в коментарите няма.

- Участниците в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”, могат да дават обратна връзка на отговорите на другите участници (коментари, харесвания).

- Специално жури ще избере сред всички участници, оставили коментар, на случаен принцип един победител в Играта Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”, който ще получи съответно:

  • Първа награда: БИЖУ ВИЛЕРЖЕ ПО ИЗБОР

* Участието не обвързва участващите в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” с покупка на стоки и/или услуги.
* Организаторът си запазва правото да модерира публикуваното от участниците в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” съдържание и да го изтрива, в случай, че е неподходящо – неетично, нецензурно и уронващо престижа.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Предвидената награда, както следва е:

  • Първа награда: БИЖУ ВИЛЕРЖЕ© ПО ИЗБОР

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Жури, съставено от екипа на „ВИЛЕРЖЕ© от Велислава Каймаканова – Ножарова”, ще избере един победител на случаен принцип, който ще спечели първата награда.

Избраният участник,  ще бъде обявен на фен страницата на www.facebook.com/vilerge във facebook на 06.05.13г, след приключване на периода за участие.

Екипа на ВИЛЕРЖЕ© си запазва правото при констатиране на нарушения да отстрани от играта участника нарушил правилата.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта „„Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на ВИЛЕРЖЕ©, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

Включвайки се в настоящата Игра „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©”, участниците дават съгласието си и предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” и за използването на права, които придобиват чрез участието си, както и дават изричното си съгласие Организаторът да използва предоставените данни (име, адрес, снимка или други), да бъдат публикувани на сайта: www.facebook.com/vilerge, също така да се използват в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като последният няма да има никакви финансови задължения срещу това.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или имейл за контакт.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.velislavakaymakanova.com/  за периода на Промоцията.

Включвайки се в Играта „Избери своето бижу ВИЛЕРЖЕ©” участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.