Участвай и спечели в игратата на ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова. Запознай се с условията.

Включи се в играта на ВИЛЕРЖЕ от ВЕЛИСЛАВА КАЙМАКАНОВА – Ножарова по случай предстоящия 14-ти февруари.

  • Още предложения за подарък с ръчно декорирани бижута ВИЛЕРЖЕ, може да разгледат – ТУК:

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИШ В ИГРАТА НАТИСНИ

 

ТУК

 

—–

УСЛОВИЯ

ИГРА НА

VILERGE от Велислава Каймаканова – Ножарова  / Какво ще празнувате на 14-ти февруари?

igra

igra1

Участниците в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”, трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Играта Какво ще празнувате на 14-ти февруари?

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР:

Организатор на промоцията VILERGE от Велислава Каймаканова – Ножарова, ( наричан „Организатор“ по-долу ).
Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА Играта Какво ще празнувате на 14-ти февруари?

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА Играта Какво ще празнувате на 14-ти февруари?

За периода от 11.01.2013 г. до 10.02.2013 г. включително.
Победителите ще бъдат обявени на 11.02.2012 г.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ

- Всеки желаещ да участва в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”, трябва да посети официалната Facebook фен страница на Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” на адрес в интернет:

https://www.facebook.com/vilerge/app_132598000235148?ref=ts

 

- Само фенове на страницата на адрес в интернет: www.facebook.com/vilerge , могат да участват в играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”.

- Всички участници, публикували коментар в страницата на Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” се съгласяват с общите условия за участие в нея.

- Участникът в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”,  описва накратко с коментар какво ще празнува на 14-ти февруари. Ограничение в коментарите няма.

- Участниците в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”, могат да дават обратна връзка на отговорите на другите участници (коментари, харесвания).

- Специално жури ще избере сред всички участници, оставили коментар, на случаен принцип един победител в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”, който ще получи съответно:

  • Първа награда: Стиймпънк гривна ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова / Серия „Златния век”
  • Втора награда: Стиймпънк обици ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова / модел „Ромео и Жулиета”
  • Трета награда: Ръчно декорирана кутийка ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова, с 18мм сърце Сваровски от Кристъл Зон.

* Участието не обвързва участващите в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” с покупка на стоки и/или услуги.
* Организаторът си запазва правото да модерира публикуваното от участниците в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” съдържание и да го изтрива, в случай, че е неподходящо – неетично, нецензурно и уронващо престижа.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Предвидени са три награди. Както следва:

  • Първа награда: Стиймпънк гривна ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова / Серия „Златния век”
  • Втора награда: Стиймпънк обици ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова / модел „Ромео и Жулиета”
  • Трета награда: Ръчно декорирана кутийка ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова, с 18мм сърце Сваровски от Кристъл Зон.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Жури, съставено от екипа на „ВИЛЕРЖЕ от Велислава Каймаканова – Ножарова”, ще избере един победител на случаен принцип, който ще спечели една от трите награди.

Избраният участник,  ще бъде обявен на фен страницата на www.facebook.com/vilerge във facebook на 11.02.13г, след приключване на периода за участие.

Екипа на ВИЛЕРЖЕ си запазва правото при констатиране на нарушения да отстрани от играта участника нарушил правилата.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на ВИЛЕРЖЕ, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Играта Какво ще празнувате на 14-ти февруари?

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

Включвайки се в настоящата Игра „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” участниците дават съгласието си и предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?” и за използването на права, които придобиват чрез участието си, както и дават изричното си съгласие Организаторът да използва предоставените данни (име, адрес, снимка или други), да бъдат публикувани на сайта: www.facebook.com/vilerge, също така да се използват в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като последният няма да има никакви финансови задължения срещу това.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или имейл за контакт.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.velislavakaymakanova.com/  за периода на Промоцията.

Включвайки се в Играта „Какво ще празнувате на 14-ти февруари?”  участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.