Live Images, най-новото от творческия тандем на Велислава Каймаканова – Ножарова и Арго

*Photography: Velislava Kaymakanova – Nozharova & Argo